Nabór wniosków

2014-09-09
więcej
2014-08-26
więcej
2014-08-07
więcej
2014-08-04
więcej
2014-07-30
więcej
2014-07-25
więcej

Nabór wniosków dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

2014-06-17
więcej

Nabór wniosków dla działania „Odnowa i rozwój wsi” - dodatkowe środki

2014-06-17
więcej

Nabór dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2014-05-22
więcej

Nabór w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

2014-01-22
więcej

Nabór dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2013-12-09
więcej

Nabór: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

2013-06-03
więcej

Nabór w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie tworzenia i umożliwiania dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury

2013-03-05
więcej

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2012-05-31
więcej